1. Zakupy możliwe są wyłącznie w drodze zamówienia złożonego elektronicznie.

2. Podane ceny są cenami loco odbiorca, tzn. obejmują koszty transportu.

3. Wysyłka następuje bezwłocznie, nie później jednak niż po 2 dniach roboczych od złożenia zamówienia.

4. W wypadku braku towaru na magazynie informujemy o tym klienta osobno mailem lub telefonicznie i określamy przybliżony termin dostawy. Zwykle nie przekracza

   on 2 tygodni.

5. Zakupu w sklepie można dokonywać po akceptacji zasad płatności i dostaw wyłącznie na faktury VAT. 

6. W wypadku towaru zamówionego omyłkowo dopuszczamy jego zwrot, ale na koszt klienta z jednoczesnym potrąceniem kosztów dostawy pierwotnej.

7. W wypadku zwrócenia przez klienta towaru, który okazuje się niepełnowartościowy zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takim wypadku

  sporządzamy dokumentację zdjęciową i stosowny protokół.

8. Nasza oferta skierowana jest do firm i  dlatego nie mają tu zastosowania zasady odstąpienia od umowy przez klientów, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, które regulują przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm).