Przekazanych nam danych adresowych odbiorców nie udostępniamy żadnym innym podmiotom nie biorącym udziału w transakcji za wyjątkiem upoważnionych do tego organów administracji państwowej.